A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Przedszkole nr 20

OBRAZ PRZEDSZKOLA NR 20 W KOSZALINIE

03.09.2014 22:08

Przedszkole nr 20 w Koszalinie mieści się przy ulicy Piaskowej 4.

Zlokalizowane jest ono w parterowym budynku, do którego przylega ładny zielony teren zagospodarowany na przedszkolny plac zabaw. Plac zabaw posiada drewniane ekologiczne urządzenia do zabawy zgodnie z tendencjami unijnymi.

Sale w placówce są kolorowe, przestronne i jasne. Oprócz sal, w których bawią się dzieci istnieje wydzielona sala rytmiczno-gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy i muzyczny, w której prowadzone są zajęcia rytmiczne i  gimnastyczne. W sali tej znajduje się również sprzęt audio-video./ tymczasowo  wykorzystywana jako sala zajęć/ .Teren przedszkola jest bezpieczny, oddalony od głównych ulic.

Swoją  działalność placówka rozpoczęła w roku 1977 po powołaniu jej przez Kuratora Oświaty i Wychowania. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy pod nadzorem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty z delegaturą w Koszalinie.

Przedszkole czynne jest w godzinach     6:30 - 16:30 .

przedszkole20
 

W placówce zatrudnionych jest
·        9 nauczycielek,
·        11 osób obsługi.

W placówce oprócz zajęć  i zabaw prowadzonych przez wykwalifikowane nauczycielki, prowadzona jest nauka języka  angielskiego , zajęcia rytmiczno-muzyczne , terapia logopedyczna  i inne  prowadzone przez  wykwalifikowanych  specjalistów:             

  • rytmika,
  •  zajęcia logopedyczne,
  •  j. angielski,
  • Kółko teatralne
  • Koncerty umuzykalniające co miesiąc;
  • Teatrzyki  kukiełkowe ;
  • Spotkania  z  ciekawymi ludźmi
  • Poznawanie zawodów  rodziców


BAZA
· bezpieczny parterowy budynek po kapitalnym remoncie 
· malowniczo położony z dala od ruchliwych ulic
· duży ogród przedszkolny otoczony zielenią
· duże, przestronne, jasne, kolorowe sale zajęć

. nowocześnie  i   odpowiednio wyposażone

. smaczne, zdrowe  i kolorowe  posiłki

WSPÓLPRACA
· z logopedą
· z poradnia psychologiczno-pedagogiczna
· z psychologiem
· z instruktorem  rytmiki
· z mediami
· ze środowiskiem lokalnym
· dni otwarte dla rodziców

KADRA
· ciepły stosunek do dziecka
· rodzinna atmosfera
· wiarygodność, doświadczenie, życzliwa współpraca z rodzicami
· wysoka kultura osobista personelu
· urozmaicone i smaczne posiłki
· realizacja zadań programowych dostosowanych do możliwości  rozwojowych i   zainteresowań dzieci,
· atrakcyjne formy pracy
· ustawiczne doskonalenie kadry pedagogicznej

TRADYCJE
· rodzinne spotkania przedświąteczne w grupach
· wyjazdy  z okazji Dnia Dziecka do magicznego miejsca
· zabawy karnawałowe
· konkursy piosenki
· konkursy plastyczne
· konkursy literackie

. konkursy  fotograficzne

. występy taneczne na  Dni Koszalina

. malowanie  wielkiego  jaja wielkanocnego

. palma wielkanocna – wytwory  pracy z rodzicami

. stroiki  świąteczne – konkursy
· teatrzyki dzieci-dzieciom, oraz  rodzice i personel - dzieciom
· popołudnia z bajką

ZAJĘCIA DODATKOWE
· rytmika
·  język angielski
· koncerty muzyczne w przedszkolu
·  logopeda w przedszkolu
·  praca indywidualna z dzieckiem

IMPREZY
· Pasowanie na przedszkolaka

. Święto  ziemniaka

. Święto  Krasnala Hałabały

.  Mikołajki

.  Jasełka 

.  Piknik  integracyjny

.  wycieczki  do  zakładów  pracy

.  wycieczki  do muzeum wody

. spotkania  tematyczne – świętowanie w grupach

. Bal Jesieni

. Bal Noworoczny

.  Smaki Świata – popołudnie  z  przekąską
·  Dzień Babci i Dziadka
·  Dzień Matki i Ojca
·   Dzień Dziecka

.   Walentynki
·   Święto dyni ,

.   Święto  truskawki ,
·   pożegnanie 6-latków
.   wycieczki plenerowe

•             Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

•             Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

•             Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć  i zabaw rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

•             Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

•             Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

•             Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

•             Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

•             Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-opiekuńcze i dydaktyczne oraz wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Przedszkole posiada  CERTYFIKATY :

-  „ Licencję  Optymistycznej  Sfery  Oświatowej”;

-  „Przedszkole uczestniczy w projekcie  Edukacji Ekologicznej” ;

-  „Bezpieczne Przedszkole”;

- „Placówka   realizuje  profilaktykę  zdrowych stóp  z firmą „SPONDYLUS”;

- "Szkoły Promującej Zdrowie";

- "Kubusiowi Przyjaciele Natury";

- "Edukacja przeciwpożarowa";

- "Akademia  zdrowego  przedszkolaka";

- "Bezpieczny Przedszkolak";

- "Przepisowy Ruch Drogowy";

 

 Przedszkole nr 20
75-621 Koszalin Koszalin
ul. Piaskowa 4
tel. Tel. (094) 340-00-83

e-mail:
Zdjęcie jednostki
Kalendarz wydarzeń

maj 2019